Read Printed for 261 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Engineering

Release date: 2017

Book size: 675,11 kB

ISBN: 978-80-7494-340-9

Last update: 16. 8. 2017

Book format: PDF

Počítače a programování - Pascal

Author:
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.

Předkládaný učební text je určen studentům 1. ročníku fakulty strojní v Liberci jako pomůcka a doplněk přednášek při studiu předmětu "Počítače a programování". Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí programovacího jazyka TURBO PASCAL. Snahou je provést skripta ve formě studentům co nejbližší, a jsou proto opatřena značným počtem příkladů a obrázků obrazovky tak, jak se při práci na počítači zobrazí.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms