Číst Tištěná verze 261 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta strojní

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 675,11 kB

ISBN: 978-80-7494-340-9

Poslední aktualizace: 16. 8. 2017

Formát knihy: PDF

Počítače a programování - Pascal

Autor:
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.

Předkládaný učební text je určen studentům 1. ročníku fakulty strojní v Liberci jako pomůcka a doplněk přednášek při studiu předmětu "Počítače a programování". Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí programovacího jazyka TURBO PASCAL. Snahou je provést skripta ve formě studentům co nejbližší, a jsou proto opatřena značným počtem příkladů a obrázků obrazovky tak, jak se při práci na počítači zobrazí.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.