Read

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Pedagogy

Release date: 2018

Book size: 2,36 MB

ISBN: 978-80-7494-450-5

Zdravotní tělesná výchova I. - Tělovýchovné chvilky s využitím židle a doprovodných říkanek

Author:
Jana Bajzíková, Karina Skalová
Category:
Faculty of Pedagogy

Publikace se zabývá cvičením na židli, u židle. Cílem práce je vytvoření přehledného metodického materiálu, který zahrnuje cviky pro jednotlivé části kompenzačního cvičení. Spis dává nahlédnout do Rámcově vzdělávacího programu, poukazuje na potřebu zdravotní tělesné výchovy v mladším školním věku, rozebírá jednotlivé formy zdravotní tělesné výchovy a popisuje jednotlivé celky kompenzačního cvičení. Výsledný soubor předkládá 40 cviků na židli, u židle s možností doprovodných říkanek během jejich cvičení pro předškolní a mladší školní věk. Vzhledem k častému a dlouhodobému používání židle během každého dne jsou předložené cviky vhodné pro jakoukoliv věkovou kategorii i bez využití říkanek. Výběr cviků se dá vhodně kombinovat.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms