Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 2,36 MB

ISBN: 978-80-7494-450-5

Zdravotní tělesná výchova I. - Tělovýchovné chvilky s využitím židle a doprovodných říkanek

Autor:
Jana Bajzíková, Karina Skalová
Kategorie:
Fakulta pedagogická

Publikace se zabývá cvičením na židli, u židle. Cílem práce je vytvoření přehledného metodického materiálu, který zahrnuje cviky pro jednotlivé části kompenzačního cvičení. Spis dává nahlédnout do Rámcově vzdělávacího programu, poukazuje na potřebu zdravotní tělesné výchovy v mladším školním věku, rozebírá jednotlivé formy zdravotní tělesné výchovy a popisuje jednotlivé celky kompenzačního cvičení. Výsledný soubor předkládá 40 cviků na židli, u židle s možností doprovodných říkanek během jejich cvičení pro předškolní a mladší školní věk. Vzhledem k častému a dlouhodobému používání židle během každého dne jsou předložené cviky vhodné pro jakoukoliv věkovou kategorii i bez využití říkanek. Výběr cviků se dá vhodně kombinovat.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.