Fakulta textilní
Celkem jsou k dispozici 3 publikace

2nd Workshop on Mechanics of Nanomaterials
kolektiv autorů
Zdarma
The fundamentals of weaving and weaving machines
Ing. Petr Tumajer, Ph.D., doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D., doc. Ing. Josef Dvořák, CSc.
Zdarma
1st Workshop on Mechanics of Nanomaterials
kolektiv autorů
Zdarma