Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta textilní

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 1,64 MB

ISBN: 978-80-7494-449-9

1st Workshop on Mechanics of Nanomaterials

Autor:
kolektiv autorů
Kategorie:
Fakulta textilní

Čtenářům se dostává do rukou sborník s názvem „1st Worshop on Mechanics on Nanomaterials“, který obsahuje 14 příspěvků, které byly prosloveny na setkání v Kryštofově údolí ve dnech 14 - 15 června 2018. Setkání se konalo pod záštitou České společnosti pro mechaniku (expertní skupina mechaniky nanomateriálů), University of Alabama at Birmingham a Technické univerzity v Liberci. Příspěvky ve sborníku je možné rozdělit do následujících skupin: Vývoj nanomateriálů včetně jejich testování, popis hydrodynamiky produkce nanovlákenných materiálů a vývoj technologií a zařízení pro výrobu nanomateriálů. Fourteen contributions were addressed at the meeting in Kryštof Valley on June the 14th – 15th, 2018. They are involved in the proceedings entitled "1st Workshop on Mechanics of Nanomaterials". The workshop was held under the auspices of the Czech Society for Mechanics (expert group - Mechanics of Nanomaterials), University of Alabama at Birmingham and Technical University of Liberec. The contributions can be divided into the following groups: development of nanomaterials including their testing, description of hydrodynamic phenomena related to the production of nanofibrous materials and development of technologies and equipment for the production of nanomaterials.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy