Tištěná verze 62 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta textilní

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 1,64 MB

ISBN: 978-80-7494-449-9

Poslední aktualizace: 4. 1. 2021

Formát knihy: PDF

1st Workshop on Mechanics of Nanomaterials

Autor:
kolektiv autorů

Čtenářům se dostává do rukou sborník s názvem „1st Worshop on Mechanics on Nanomaterials“, který obsahuje 14 příspěvků, které byly prosloveny na setkání v Kryštofově údolí ve dnech 14 - 15 června 2018. Setkání se konalo pod záštitou České společnosti pro mechaniku (expertní skupina mechaniky nanomateriálů), University of Alabama at Birmingham a Technické univerzity v Liberci. Příspěvky ve sborníku je možné rozdělit do následujících skupin: Vývoj nanomateriálů včetně jejich testování, popis hydrodynamiky produkce nanovlákenných materiálů a vývoj technologií a zařízení pro výrobu nanomateriálů. Fourteen contributions were addressed at the meeting in Kryštof Valley on June the 14th – 15th, 2018. They are involved in the proceedings entitled "1st Workshop on Mechanics of Nanomaterials". The workshop was held under the auspices of the Czech Society for Mechanics (expert group - Mechanics of Nanomaterials), University of Alabama at Birmingham and Technical University of Liberec. The contributions can be divided into the following groups: development of nanomaterials including their testing, description of hydrodynamic phenomena related to the production of nanofibrous materials and development of technologies and equipment for the production of nanomaterials.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.