Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství

Autor:
Doc. Ing. František Novotný, CSc.
Vydavatel:
Technická univerzita v Liberci
Kategorie:
Rok vydání:
2020
Velikost knihy:
13,1 MB
Poslední aktualizace:
17.12.2020
ISBN:
978-80-7494-545-8

Výukový text vznikl na základě zkušeností z výuky odborných předmětů na katedře sklářských strojů a robotiky. Skripta představují úvod do poměrně široké problematiky a je možné je chápat jako vhodný podklad pro znalosti, které budou studenty rozvíjeny v dalších letech. Text se opírá o současné poznatky z oboru a zmiňuje trendy v automatizaci a robotice. Skripta jsou určena pro studenty Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci i pro širokou odbornou veřejnost. Jsou doplňkovým studijním materiálem pro předměty bakalářského i navazujícího studijního programu. Skripta naleznou uplatnění během studia předmětu Automatizace a robotizace ve strojírenství pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu B0715A270008 Strojírenství na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Windows desktop