Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta strojní

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 13,06 MB

ISBN: 978-80-7494-545-8

Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství

Autor:
Doc. Ing. František Novotný, CSc.
Kategorie:
Fakulta strojní

Výukový text vznikl na základě zkušeností z výuky odborných předmětů na katedře sklářských strojů a robotiky. Skripta představují úvod do poměrně široké problematiky a je možné je chápat jako vhodný podklad pro znalosti, které budou studenty rozvíjeny v dalších letech. Text se opírá o současné poznatky z oboru a zmiňuje trendy v automatizaci a robotice. Skripta jsou určena pro studenty Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci i pro širokou odbornou veřejnost. Jsou doplňkovým studijním materiálem pro předměty bakalářského i navazujícího studijního programu. Skripta naleznou uplatnění během studia předmětu Automatizace a robotizace ve strojírenství pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu B0715A270008 Strojírenství na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.