Fakulta strojní
Celkem je k dispozici 28 publikací

Konstrukce plastových dílů s využitím moldflow analýz

Ing. Pavel Brdlík, Ph.D.

Zdarma
48. mezinárodní konference kateder dopravních,…

doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.

Zdarma
Úvod do technologií zpracování plastů

Luboš Běhálek, Pavel Brdlík, Martin Borůvka, Irena Lenfeldová

Zdarma
Einführung in die Kunststofftechnologien

Luboš Běhálek, Pavel Brdlík, Martin Borůvka, Irena Lenfeldová

Zdarma
Konstrukce plastových dílů

Martin Seidl

Zdarma
Konstruktion von Kunststoffbauteilen

Martin Seidl

Zdarma
Moderní plasty a vláknové kompozity Díl I. -…

Luboš Běhálek, Jiří Habr

Zdarma
Moderne Kunststoffe und Faserverbunde Teil I. -…

Luboš Běhálek, Jiří Habr

Zdarma
Modelování - základy metody konečných prvků

Tomáš Hruš

Zdarma
Automatic glass production technology

Vlastimil Hotař, Vladimír Klebsa, Barbora Nikendey Holubová, Ivo Matoušek

Zdarma
Řešené problémy z dynamiky

Doc. Ing. Miroslav Šír, CSc.

Zdarma
Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství

Doc. Ing. František Novotný, CSc.

Zdarma
Hydraulic and pneumatic mechanisms I.

doc. Ing. Josef Cerha, CSc.

75 Kč
Fluid Mechanics 1 - Hydrostatics

doc. Ing. Václav Dvořák, Ph. D.

75 Kč
Fluid Mechanics 2 - Hydrodynamics

doc. Ing. Václav Dvořák, Ph. D.

75 Kč
Minimization of Machine Vibrations

Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc., Prof. Dr.-Ing. Fritz Jochen Schmidt

Zdarma
Počítače a programování - Pascal

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.

Zdarma
Dynamická únosnost a životnost

Ing. Jitka Jágrová, CSc a doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph. D.

50 Kč
Introduction to Machine Vision. Part 1, Fundamental…

Vlastimil Hotař

Zdarma
Mechanics of deformable bodies

prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Zdarma
Mechanics of rigid bodies

prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Zdarma
Ekologické obráběcí kapaliny nové generace

Jan Jersák, Alexey Popov a kolektiv autorů

Zdarma
Hydraulické a pneumatické mechanismy I.

Josef Cerha

50 Kč
Polymery

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Zdarma