Metodika zpracování bibliografických citací a pravidla pro psaní citací

Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
177,5 kB
Poslední aktualizace:
10.12.2020
ISBN:
000-00-000-0000-0

Metodický manuál stanovuje základní a závazná pravidla pro způsoby citování jednotlivých dokumentů a dalších zdrojů pro studenty Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Cílem metodiky je poskytnout návod a představit citační styl, který odpovídá aktuální citační normě, a tím sjednotit zpracování citací zejména v kvalifikačních pracích studentů. Uvedená pravidla a příklady vychází z platné normy ČSN ISO 690 (01 0197), která je překladem mezinárodní normy ISO 690:2010, a dalších doporučení. Při zpracování kvalifikačních a dalších prací je nutné dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Metodika se zabývá především přímou a nepřímou citací, odkazy v textu a vlastními bibliografickými citacemi doplněnými několika příklady. Dále také seznamuje s citacemi některých specifických druhů dokumentů a s častými typografickými chybami.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet