Fakulta zdravotnických studií
Celkem je k dispozici 8 publikací

Ekonomika zdravotnictví

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Zdarma
Fyziologie člověka: učební texty

PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

Zdarma
Nové vize v teorii a praxi vzdělávání nelékařských…

Mgr. Hana Křovinová, Mgr. Kateřina Prstková, Mgr. Magda Holá, DiS.

Zdarma
Trendy v biomedicínském inženýrství

Vojtěch Lindauer, Simona Nevyhoštěná, Tomáš Souček, Barbora Klíčová

Zdarma
Metodika zpracování bibliografických citací a…

Mgr. Marta Zizienová, Mgr. Martin Krause, DiS.

Zdarma
Metodika zpracování bibliografických citací a…

Zdarma
Anatomie pro bakaláře I

MUDr. Blanka Pospíšilová, CSc.; MUDr. Olga Procházková; MUDr. Jaroslav Šrám, PhD.

Zdarma
Anatomie pro bakaláře II

Blanka Pospíšilová, Jaroslav Šrám, Olga Procházková

Zdarma