Číst

Kategorie: Fakulta zdravotnických studií

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 177,47 kB

ISBN: 000-00-000-0000-0

Poslední aktualizace: 12. 10. 2017

Formát knihy: PDF

Metodika zpracování bibliografických citací a pravidla pro psaní citací

Autor:

Metodický manuál stanovuje základní a závazná pravidla pro způsoby citování jednotlivých dokumentů a dalších zdrojů pro studenty Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Cílem metodiky je poskytnout návod a představit citační styl, který odpovídá aktuální citační normě, a tím sjednotit zpracování citací zejména v kvalifikačních pracích studentů. Uvedená pravidla a příklady vychází z platné normy ČSN ISO 690 (01 0197), která je překladem mezinárodní normy ISO 690:2010, a dalších doporučení. Při zpracování kvalifikačních a dalších prací je nutné dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Metodika se zabývá především přímou a nepřímou citací, odkazy v textu a vlastními bibliografickými citacemi doplněnými několika příklady. Dále také seznamuje s citacemi některých specifických druhů dokumentů a s častými typografickými chybami.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.