Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta strojní

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 4,76 MB

ISBN: 000-00-000-0000-0

Poslední aktualizace: 13. 9. 2016

Formát knihy: PDF

Ekologické obráběcí kapaliny nové generace

Autor:
Jan Jersák, Alexey Popov a kolektiv autorů

Cílem výzkumného projektu byl vývoj, testovaní a poloprovozní ověření zcela nové generace ekologických kapalin pro obrábění, které v maximální míře garantují ochranu zdraví, ekologické požadavky a zaručují maximální produktivitu při požadované kvalitě povrchu obrobků. Ve společnosti PARAMO, a.s. byly vyvinuty nové formulace procesních kapalin, které jsou šetrné k obsluze obráběcích strojů, vyznačují se snadnou biologickou odbouratelností a dají se snadno likvidovat. V laboratořích Technické univerzity v Liberci byly vlastnosti nově vyvinutých procesních kapalin podrobně analyzovány při technologii soustružení, frézování, vrtání a broušení. Experimentálně byl hodnocen účinek kapalin na trvanlivost řezných nástrojů, příp. na řeznou sílu při broušení, na drsnost povrchu obrobků, na tvar vzniklých třísek, na ulpívání procesních kapalin na obrobcích, byla vyšetřována antiadhezní schopnost procesních kapalin a vliv procesních kapalin na magnetoelastický parametr, který charakterizuje stav povrchové vrstvy obrobků z hlediska zbytkového napětí, tvrdosti a mikrostruktury.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.