Číst Tištěná verze 199 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta strojní

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 6,23 MB

ISBN: 978-80-7494-699-8

Poslední aktualizace: 16. 4. 2024

Formát knihy: PDF

Konstrukce plastových dílů s využitím moldflow analýz

Autor:
Ing. Pavel Brdlík, Ph.D.

Cílem této publikace je vytvořit srozumitelný pohled na konstrukci plastových dílů technologie vstřikování, kde jsou jednotlivé aspekty podrobněji rozebrány a analyzovány s využitím „moldflow“ analýz. Tyto analýzy umožňují vizualizaci probíhajících kinetických, termo-dynamických a dalších dějů zpracovatelského procesu. Jedná se o efektivní nástroj nejen pro konstrukční optimalizaci výrobku, nýbrž i pro optimalizaci procesu či dimenzování částí formy. Předkládaná skripta počítají se znalostí problematiky plastů a jejich zpracování.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.