Fakulta strojní
Celkem je k dispozici 18 publikací

Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství
Doc. Ing. František Novotný, CSc.
Zdarma
Řešené problémy z dynamiky
Doc. Ing. Miroslav Šír, CSc.
Zdarma
Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc., Prof. Dr.-Ing. Fritz Jochen Schmidt
Zdarma
doc. Ing. Václav Dvořák, Ph. D.
75 Kč
doc. Ing. Václav Dvořák, Ph. D.
75 Kč
doc. Ing. Josef Cerha, CSc.
75 Kč
prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
Zdarma
Mechanics of deformable bodies
prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
Zdarma
Introduction to Machine Vision. Part 1, Fundamental…
Vlastimil Hotař
Zdarma
Ing. Jitka Jágrová, CSc a doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph. D.
50 Kč
Počítače a programování - Pascal
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
Zdarma
Hydraulické a pneumatické mechanismy I.
Josef Cerha
50 Kč
Jan Jersák, Alexey Popov a kolektiv autorů
Zdarma
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Zdarma
Ing. Aleš Ausperger
Zdarma
Ing. Martin Seidl
Zdarma
Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
Zdarma
Ing. Jiří Bobek, Ph.D.
Zdarma